చివరి కార్తీక మంగళవారం ఆంజినేయ స్వామి కి ఎర్రని పూల తో ఇలాచేస్తే మీ కష్టాలు అన్ని ఇట్టే తిరిపొతాయి