వాట్సప్ లో అదిరిపోయే ఫీచర్ వచ్చింది ఎంతో తెలిస్తే ఎగిరి గంతెస్తారు

వాట్సాప్: ఇక ఫార్వర్డ్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది! వాట్సప్‌లో ఫార్వర్డ్ చేసే మెసేజులు ఎప్పుడు, ఎవరు క్రియేట్ చేసినవో తెలీదు. అలాగే, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో తెలీదు. అయితే,

Read More